مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه

دریافت مقاله ، پروژه و پایان نامه

آشنایی با گرایش های رشته مهندسی برق

مهندسی برق - الکترونیک

الکترونیک نوین به وجود آورنده سیستم ها و ابزارهای پیچیده ای است که در بسیاری از مصارف زندگی روزمره و شاخه های مختلف صنعت، پزشکی و مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از ارائه این مجموعه تربیت کارشناسانی در زمینه شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری و تجزیه و تحلیل سیستم های الکترونیکی در واحد های مختلف صنعتی و خدماتی کشور است. برای این منظور، در این مجموعه دانشجویان یا فیزیک نیمه هادی ها، ساختمان و طرز کار عناصر الکترونیکی مانند انواع ترانزیستورها، دیودها و مدارهای مجتمع و نیز آنالیز مدارها و سیستم های الکترونیکی آشنا می شوند. جهت تجزیه و تحلیل این سیستم ها از روش های کلاسیک و نیز از روش های مبتنی بر محاسبات کامپیوتری استفاده وافر می شود.

دروس کارشناسی گرایش الکترونیک علاوه بر آشنا کردن دانشجویان با اصول شاخه الکترونیک ، به گونه ای برنامه ریزی شده اند تا دانشجویان را برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیز به نحو مطلوب آماده نمایند. برنامه تخصصی اجباری این گرایش مشتمل بر 27 واحد درسی است. البته دانشجوبانی که علاقه مند به آشنایی بیشتر با مطالب این گرایش می باشند، می توانند علاوه بر این دروس ، در دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک نیز به صورت اختیاری ثبت نام نمایند.

 مهندسی برق - قدرت

موضوع اصلی این مجموعه ، تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی است. مهندسی سیستم های قدرت و ماشین های الکتریکی دو شاخه کلاسیک این مجموعه هستند که در آنها مسائلی نظیر بررسی ، طراحی ، بهره برداری ، کنترل و حفاظت سیستم های قدرت و اجزا آن مورد مطالعه قرار گرفته و اصول کار و طراحی انواع ماشین های الکتریکی آموزش داده می شود. به علاوه در شاخه نوینی از مهندسی قدرت تحت عنوان الکترونیک قدرت ، سیستم هایی که از ترکیب مبدل های استاتیکی انرژی الکتریکی ماشین های الکتریکی و مدارهای الکترونیکی حاصل می شوند مورد بررسی قرار می گیرند.

دروس کارشناسی گرایش قدرت علاوه برآشنا کردن دانشجویان با اصول شاخه قدرت ، به گونه ای برنامه ریزی شده اند تا دانشجویان را برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیز به نحو مطلوب آماده نمایند. برنامه تخصصی اجباری این گرایش مشتمل بر 27 واحد درسی است. البته دانشجویانی که علاقه مند به آشنایی بیشتر با مطالب این گرایش می باشند، می توانند علاوه بر این دروس، در دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش قدرت نیز به صورت اختیاری ثبت نام نمایند.

 مهندسی برق - کنترل

در سیستم های پویا نظیر سیتسم های الکتریکی ، مکانیکی و بیولوژیکی که با زمان تغییر کرده و اغتشاشات متعددی نیز بر آنها اثر میکنند، مسئله کنترل خودکار و تغییر رفتار سیستم برای نزدیک کردن پاسخ های آنها به مقادیر مطلوب همواره مورد نیاز می باشد. هدف از مجموعه کنترل در دانشکده مهندسی برق، آشنایی دانشجویان با چگونگی تجزیه و تحلیل و مدل سازی سیستم های پویا و معرفی اصول طراحی و نحوه استفاده از سیستم های کنترل خودکار برای بهبود رفتار این گونه سیستم ها می باشد. به علاوه ، با توجه به قابلیت های نوینی که در طی دهه های اخیر در پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر به وجود آمده است، کاربرد کامپیوتر در شبیه سازی رفتار سیستم های پویا قسمتی از برنامه آموزشی مجموعه کنترل را تشکیل می دهد. کاربرد سیستم های مختلف کنترل در کارخانه ها و مراکز صنعتی و واحدهای خدماتی، نیروگاه ها، سیستم های هوایی و فضایی ، مهندسی پزشکی و حتی اقتصاد و مدیریت صنعتی ، نتها بخشی از کاربردهای متنوع مجموعه کنترل در صنایع مختلف است.

دروس کارشناسی گرایش کنترل علاوه بر آشنا کردن دانشجویان با اصول شاخه کنترل ، به گونه ای برنامه ریزی شده اند تا دانشجویان را برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیز به نحو مطلوب آماده نمایند. برنامه تخصصی اجباری این گرایش مشتمل بر 27 واحد درسی است. البته دانشجویانی که علاقه مند به آشنایی بیشتر با مطالب این گرایش می باشند، می توانند علاوه بر این دروس ، در دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش کنترل نیز به صورت اختیاری ثبت نام نمایند.

مهندسی برق - مخابرات

با توجه به نقش روزافزون ارتباطات و انتقال اطلاعات در زندگی بشری و نیز تنوع صنایع مخابراتی در داخل کشور ، تربیت کارشناسی متخصص در زمینه های شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های مخابراتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مجموعه کارشناسی مخابرات تحت عناوینی همچون سیستم های مخابراتی ، آنتن ، میدانها و امواج ، خطوط انتقال ، مایکروویو ، سوئیچینگ الکترونیک ، سیستم های تلویزیون ، مخابرات نوری ، شبکه های مخابرات کامپیوتری ، رادار و مخابرات ماهواره ای، دانشجویان مسائل و فنون انتقال اطلاعات در سیستم های رادیوئی ، کابلها و فضا را مورد مطالعه قرار داده و علاوه بر آن درباره قطعات، مدارها و سیستم های مختلفی که در مخابرات به کار برده می شود آموزش می بینند.

دروس کارشناسی گرایش مخابرات علاوه بر آشنا نمودن دانشجویان با اصول شاخه مخابرات، به گونه ای برنامه ریزی شده اند تا دانشجویان را برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیز به نحو مطلوب آماده نمایند. برنامه تخصصی اجباری این گرایش مشتمل بر 29 واحد درسی است.البته دانشجویانی که علاقه مند به آشنایی بیشتر با مطالب این گرایش می باشند،  می توانند علاوه بر این دروس، در دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش مخابرات نیز به صورت اختیاری ثبت نام نمایند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط S.A.H  |